6974638962 Μιαούλη 70, Γλυφάδα aggvergi@yahoo.gr
hero image

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΡΓΗ
Ψυχολόγος Νότια Προάστια Αττική
_______

Οικογενειακή θεραπεία
 

Η οικογενειακή θεραπεία απευθύνεται σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη τους. Συχνές καταστάσεις κρίσης μέσα σε ένα οικογενειακό σύστημα μπορεί να είναι η γέννηση ενός παιδιού, οι δυσκολίες προσαρμογής της οικογένειας στις μεταβάσεις ή σε απρόσμενες συνθήκες, η εξέλιξη των μελών της, η εφηβεία, ένας χωρισμός ή διαζύγιο, ένα αιφνίδιο πένθος, χρόνια ασθένεια, απώλεια εργασίας, κ.α.

Στόχος στην οικογενειακή θεραπεία είναι η διαχείριση της κρίσης, η βελτίωση του τρόπου με τον οποίο η οικογένεια λειτουργεί και επικοινωνεί ως ομάδα, καθώς και η διατήρηση της ψυχικής υγείας όλων των μελών.
Βασική αρχή είναι ότι αν κάποιο από τα μέλη του συστήματος παρουσιάζει κάποιο σύμπτωμα, τότε ο τρόπος που σχετίζονται τα μέλη «νοσεί», ανεξαρτήτως του ποιος είναι εκείνος που θα εμφανίσει πρώτος μια δυσλειτουργία, ένα σύμπτωμα.

 

Οι σχέσεις είναι στο επίκεντρο κι όχι το άτομο που δυσκολεύεται τη δεδομένη στιγμή. Ο θεραπευτής βοηθά κάθε μέλος να σκέφτεται και ερμηνεύει αυτά που συμβαίνουν μέσα στην οικογένεια .Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται η έκφραση και διακίνηση των συναισθημάτων και ενδυναμώνεται η άμεση επικοινωνία μεταξύ τους.

Στόχος είναι να αμβλυνθούν οι δυσκολίες και οι συγκρούσεις και η οικογένεια να αναπροσαρμοστεί στις όποιες αλλαγές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.


 

Αυτό που επιτυγχάνουμε εσωτερικά μας θα αλλάξει την εξωτερική μας πραγματικότητα." (Rank)

"Η καλή ζωή είναι μια διαδικασία, όχι κατάσταση. Είναι πορεία και όχι προορισμός." (Rogers)