6974638962 Μιαούλη 70, Γλυφάδα aggvergi@yahoo.gr
hero image

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΡΓΗ
Ψυχολόγος Νότια Προάστια Αττική
_______

Ατομική θεραπεία

 

Στην ατομική ψυχοθεραπεία ο θεραπευόμενος, μπορεί να κατανοήσει διαλεκτικά στο πλαίσιο μιας μοναδικής σχέσης, πρώιμες ψυχικές εμπειρίες που αναβιώνει στις σχέσεις του. Στόχος είναι να νιώσει ένα ασφαλές και έμπιστο περιβάλλον, για να επεξεργαστεί τους αμυντικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιεί για να ξεπεράσει τραύματα. Έπειτα να αναδομήσει τους τρόπους που συνδέεται με τους άλλους ώστε να συνάπτει πιο λειτουργικές για τον ίδιο σχέσεις.

Μέσα από την αφήγηση προσωπικών εμπειριών του παρελθόντος, είναι δυνατό να διαφοροποιηθεί η οπτική του ατόμου στο παρόν και να δημιουργηθεί μια νεα εμπειρία για τον ίδιο.

Αποτέλεσμα της ψυχοθεραπείας, είναι ο ίδιος ο θεραπευόμενος να κατανοήσει και να επαναχαράξει την πορεία της διαδρομής της ζωής του, με τρόπο που ο ίδιος να την χαρακτηρίζει ικανοποιητική.

" Όσο κακές και να είναι οι αρνητικές εμπειρίες κάποιου, η παρουσία κάποιου άλλου, που λειτουργεί απλώς σαν καθρέφτης δίνει τη δυνατότητα στα τραυματισμένα μέρη του εαυτού να συγκροτήσουν ενότητα, που στη συνέχεια αυτή η ενότητα αντανακλάται πίσω στον ασθενή, ώστε να αναγνωριστεί ως μέρος του εαυτού του προκειμένου να απαρτιωθεί."
Και τότε είναι που μπορεί ο θεραπευτής να πει ... "αυτό που ψάχνατε ήταν ο εαυτός σας"!

 

"Από λάθος σε λάθος, ανακαλύπτει κανείς ολόκληρη την αλήθεια.
Όλα εξαρτώνται από τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, και όχι από το πώς είναι αυτά καθ' αυτά."